Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani  a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE  

Acord de grant nr. SGL/RI/259/27.06.2017 

Titlul subproiectului - Îmbunatatirea performantei elevilor prin actiuni remediale in scopul cresterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat .

In vederea atingerii obiectivului general al proiectului am formulat urmatoarele obictive specifice pentru acest proiect:

                     1.         Îmbunatatirea rezultatelor la invatatura pentru 160 elevi/an inscrisi in grupul tinta ,  prin activitati remediale, in vederea formarii compentelor specifice disciplinelor la care elevii vor sustine examenul de  bacalaureat in urmatorii 4 ani , avand ca rezultat cresterea ratei de  de promovare a bacalaureatului la nivelul scolii cu 4 procente.

                    2.         Cresterea calitatii serviciilor de consiliere si orientarea profesionala pentru un numar  de  160 elevi/an  incluși în grupul tinta in urmatorii 4 ani, astfel incat  rezultatul sa conduca la scaderea ratei de abandon cu 4 procente  si cresterea ratei  de absolvire cu 2 procente si a ratei de participare  la examenul de bacalaureat cu 2 procente.

                    3.         Imbunatatirea infrastructurii educationale din scoala prin achizitia de echipamente didactice/ şcolare/ IT  moderne, care sa sustina activitatile de consiliere si pe cea remediala pentru un numar de 160 elevi/an inscrisi in grupul tinta in urmatorii 4 ani, in vederea atingerii obiectivului general al proiectului -cresterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 4 procente.

  • În cadrul proiectului ne propunem să desfășurăm o serie de activități:

I. Activitati remediale si pregatire suplimentare a elevilor, de consilierea si orientare profesionala

I.1. Activitati de consiliere si orientare profesionala

I.2. Activitati remediale si pregatire suplimentare a elevilor pe termen lung

II. Activitati extracurriculare si de informare

II.1. Tabara de vara

III. Achizitii de bunuri

III.1.Achizitii echipamente IT

Aceste activități au loc pe parcursul celor 4 ani de desfășurare a proiectului. Ele vin să răspundă cerințelor formulate în obiectivele specifice proiectului  și implică o serie de resurse materiale și umane.

  • In urma realizarii activitatilor propuse, proiectul va contribui la:

1.Creșterea procentului de promovare al elevilor la examenul de bacalaureat de la 31,15% la 32 % după primul an,  33 % după anul II, 34 % după anul III și va ajunge la 35 % după anul IV


2. Reducerea ratei de abandon școlar la nivelul scolii ca urmare a activitatilor desfasurate in proiect si a propagarii ecului acestora in randul beneficiarilor indirecti,  de la 3,9 % la 3,75 % dupa


primul an,  3,70 % după anul II, 3,60 % după anul III și va ajunge la 3,50 % după anul IV

3. Creșterea procentului de promovabilitate de la 88 % la 88,5 % după primul an,  89 % după anul II, 89,5 % după anul III și va ajunge la 90 % după anul I

4. Continuarea studiilor după  absolvire sau integrarea pe piața muncii. Prognozam ca un numar de 50 de elvi sa-si continue studiile sau sa-si gaseasca un loc de munca

5. 160 elevi/an capabili sa folosească oportunitățile de informare existente


 

Pe parcursul primilor 2 ani de proiect s-au implementat activitatile propuse si anume:

 

- activitatile remediale la disciplinele prevazute in proiect, 160 de elevi din clasele IX-XII, impartiti in 8 grupe( cate doua grupe pentru fiecare clasa)   dupa cum urmeaza:

  • Limba si literatura romana- 1,5 ore/sapt x 8 grupe  
  • Matematica - 1,5 ore/sapt x 8 grupe  
  • Biologie- 1 ora/sapt x 8 grupe  
  • TIC - 1 ora/sapt x 8 grupe  

 

- activitati de orientare si consiliere profesionala, 160 de elevi din clasele IX-XII, impartiti in 8 grupe( cate doua grupe pentru fiecare clasa), dupa cum urmeaza:

  - 0,5 ore/sapt x 8 grupe  

 - in zilele cu activitati de instruire,  , s-a servit o masa calda, la pranz, formata din felul doi, pentru 100 de elevi din grupul tinta care fac naveta si apartinand unor grupuri defavorizate.

 - s-au facut raportarile periodice ( raportari financiare lunare, raportari financiare trimestriale)

 - s-au facut achizitiile prevazute in planul de achizitii

 - s-a tinut permanent legatura cu monitorul 

 

 

  1. INDICATORI ATINȘI

Denumirea indicatorului

Valoarea de referință

Valori propuse

Valori realizate

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

Indicatori de impact

Rata de abandon a elevilor din anii terminali

3.15 %

3%

2,85%

2,8%

2,75%

3%

2,87%

 

 

Rata de abandon la nivelul liceului

3.9%

3,75%

3,70%

3,60%

3,50%

3,72%

3,7%

 

 

Rata de absolvire a claselor terminale

88%

88,5%

89%

89,5%

90%

88,7%

89%

 

 

Rata de participare la examenul de bacalaureat

80%

80,5%

80,5%

81%

82%

80,4%

80,5%

 

 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat

31%

32%

33%

34%

35%

32.45%

33.64%