Anul infiintarii 1919

  

  Dupa primul razboi mondial, in 1919, urmare a dorintei micilor meseriasi si negustori, a insistentelor din partea locuitorilor orasului şi comunelor vecine, Ministerul Istitutiilor Publice aproba infintarea gimnaziului “Unirea” din Dragasani.

   In primul an de la infiitare , anul 1919, cursurile se desfasoara in doua clase de elevi (114) proveniti din judetele: Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Romanati si Mehedinti, in localul scolii primare de baieti din piata orasului.

 

 Transformările înregistrate în organizarea şcolii (reorganizare, schimbarea denumirii, etc)

 • Gimnaziul Unirea 1919 – 1923

Localul cu putinul material didactic pe care l-a avut la dispozitie a fost distrus de incendiul din noaptea de 17/18 august 1920

In anul scolar 1920 – 1921 cele patru claseale gimnaziului (2 clase anul I si 2 clase anul II) isi va desfasura activitatea astfel: doua clase in casa mosierului Stefan Filipescu , actuala Casa de Cultura, iar alte doua in localul Primariei. Incepind cu anul 1921 se construieste un nou local de scoala pe strada Mihail Kogalniceanu cu parter si doua etaje.

 • Gimnaziul Bratianu: 1923 – 1944

In timpul anului scolar 1923 denumirea gimnaziului se schimba in Gimnaziul Bratianu ca urmare a revenirii la putere in1922 aguvernului liberal si a contributiei familiei Bratianu care adonat 5000 mp pe care s-a construit acest nou local de scoala; sub aceasta denumire scoala a functionat pina in 1944. Numarul claselor ajunge pina la 7 clase in anul scolar 1926 – 1927, reducindu-se datorita crizei economice din 1929- 1933 la 3 clase cu 115 elevi in anul 1930 – 1931. Dupa criza economica, numarul claselor creste ajungind in 1944 la 5 clase.

 • Liceul Bratianu 1944 – 1948

Incepind cu anul scolar 1944 – 1945 gimnaziul se transforma in liceu purtind numele de Liceul Bratianu Dragasani. In anul de inceput al liceului se ajunge la 8 clase cu 367 de elevi (cu clasa a V –a de inceput, numarul claselor crescind de la 15 cu 665 de elevi in anul scolar 1947 – 1948.

 • Liceul Gheorghe Gheorghiu Dej 1948

In primavara anului 1948 liceul isi schimba denumirea in Liceul Gheorghe Gheorghiu Dej .

In vara anului 1948 termina prima promotie a liceului

 • Scoala Tehnica Viticola: 1948 – 1955

Nevoia de cadre necesare econimiei nationale face ca in toamna anului1948, inurma aplicarii legii invatatamintului, Liceul Gheorghe Gheorghiu Dej se transforma in Scoala Tehnica Viticola in baza ordinulu Ministrului Invatamintului Public 242682/1948. Noua scoala infiintata preia cladirea si baza materiala a fostului liceu teoretic de baieti.

La inceput Scoala Tehnica Viticola a inceput activitatea cu 3 clase, 134 elevi(doua clase in anul I si o clasa in anul II) In anul 1951la Scoala TehnicaViticola se afilaza Scoala Profesionala Viticola si de vinificatie Dragasani infiintata in 1949.

 • Centrul Scolar Agicol Dragasani: 1955 – 1966

Prin ordinul Ministrului Agriculturii si Silviculturii, Directia generala a pregatirii cadrelor, nr 781736/3 aug 1955 scoala se transforma in Centrul Scolar Agricol Dragasani.

In anul 1957 s-a transferat pe linga Centrul Scolar Agicol Dragasani, Scoala Profesionala de ucenici vinificatori – pivniceri si pregatire de bauturi alcoolice apartinind Ministerului Industriei Alimentare, infiintata in anul 1949.

In aceasta scoala a functionat o clasa de maistri viticoli si o scoala profesionala de ucenici viticultori structurata pe tri ani de studiu.

In perioada 1962 – 1964 s-a construit un internat tip camin studentesc, o cantina cu 200 de locuri iar in anul scolar 1964 – 1965 o aripa noua la cladirea scolii din strada Mihail Kogalniceanu nr. 5

In anul 1964 Centrul Scolar Agicol Dragasani s-a unificat cu Centrul Scolar Voicesti, functionind cu aceeasi denumire de Centrul Scolar Agicol Dragasani in baza instiintarii nr. 1186/1964 al Consiliului Superior al Agriculturii

 • Liceul Agricol 1966 – 1974

Incepind cu anul scolar 1966/1967, Centrul Scolar Agicol Dragasani se transforma in  Liceu Agricol cu urmatoarele sectii :

-                Matematica   1  clasa cu 30 de elevi

-                Contabilitate  4 clase cu 160 de elevi

La inceput profilul de contabilitate era dominant, avind un maxim de 544 de elevi in anul 1968/1969, dupa care tendinta a fost de echilbrare a celor doua profile.

In anul 1978 se realizeaza afilierea Scolii de Profesionale de Mecanici Agricoli pe linga Liceul Agricol Dragasani. Initial scoala a avut o durata de 3 ani, iar incepind cu anul scolar 1972 – 1973, scoala are o durata de 2 ani, recrutiindu-se elevi ai scolii generale de 10 ani.

Incepiind cu anul 1972 – 1973 functioneaza in cadrul  Liceului Agricol Dragasani si o clasa de Scoala Profesionala vinificatori – ucenicie la locul de munca.

 • Liceul Agro-industrial 1974 – 1990

-Profil agricol trepta I

-Meseria: horticultor-mecanizator, treapta a II-a

-Meseria: agronom-mecanizator, trapta a II-a

-Din 1980 la Liceul Agroindustrial Dragasani functioneaza si profilul economic (trepta I si a II-a)

-Din 1968 se organizeaza sesiuni de examene – diferente pentru absolventii scolilor tehnice

-Din 1969 s-a infiintat invatamantul liceal-seral

-Din 1987 s-a infiintat profilul veterinar

-Din 1988 s-a infiintat profilul electrotehnica la invatamant liceal

-In perioada 1987-1989 a absolvit liceul si o clasa agrobiolog

-Din 1988 s-a infiintat profilul agent protectia plantelor

 • Grupul Scolar Agricol 1990 –1999

- Grupul Scolar functioneaza cu 2 forme de invatamant:

 liceal-curs de zi si seral, cu profilurile: economic pentru agricultura – meseria contabil planificator-statistician, profilul agricol cu meseriile: horticultor-mecanizator, agronom-mecanizator, mecanic-agricol, agent protectia plantelor, veterinar, industrie alimentara cu meseria operator in industria carnii si laptelui, Scoala profesionala cu meseriile: mecanic-agricol, electrician de intretinere si reparatii echipamente si instalatii electrice, sudor instalator retele gaze, muncitor in industria fermentativa

 • Grupul Scolar Bratianu mai 1999 – 2003

Scoala este organizata pe 4 nivele de pregatire:

-invatamant liceal, curs de zi si seral cu profilele: economic, industrie-alimentara, electrotehnica, agricol, veterinar, stiinte ale naturii

-incepand cu anul scolar 1999-2000 se aplica esalonat incepand cu clasa a IX-a planul cadru de invatamant elaborat conform Programului Phare VET, urmand ca absolventii incepand cu promotia 2003 sa obtina calificarea tehnician nivel III recunoscut in CE

-Scoala Profesionala  pregateste elevi in meseriile: mecanic-auto, mecanic-agricol, lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic, tamplar universal, electrician de intretinere si reparatii instalatii si echipamente electrice, croitorie femei;

-incepand cu anul scolar 1999-2000 se aplica esalonat incepand cu anul I planurile cadru de invatamant elaborate conform Programului Phare VET

-Scoala de ucenici pregateste elevi in meseriile: dulgher, lenjer, ajutor-ospatar, brutar, zidar

 • Grupul Scolar Bratianu 2003- si in perspectiva 

Incepand cu anul scolar 2003-2004, scoala functioneaza astfel:

-    Invatamant liceal, curs de zi: filiera tehhnologica, profil servicii(economic)-8 clase, profil tehnic(electrotehnica)-4 clase, profil resurse si protectia mediului(8 clase agricultura, 4 clase veterinar, 4 clase industrie alimentara);

-    Invatamant liceal, curs seral: filiera tehhnologica, profil resurse si protectia mediului(agricultura)-1 clasa, filiera teoretica (profil real, specializare stiinte ale naturii)- 4 clase

-    SAM, clasa a IX-a, domeniul mecanic- 3 clase, domeniul electric- 1 clasa, domeniul agricultura- 2 clase, domeniul textile-pielarie- 1 clasa, domeniul industrie-alimentara- 1 clasa

-    Scoala Profesionala, an II: electrician instalatii si echipamente electrice industriale 1 clasa, lacatus mecanic prestari servicii 1 clasa, macanic-auto 1 clasa, mecanic-agricol 1 clasa, tricoter-confectioner 1 clasa; an III: electrician instalatii si echipamente electrice industriale 1 clasa, lacatus mecanic prestari servicii 1 clasa, macanic-auto 1 clasa, confectioner produse-textile 2 clase, tamplar universal- 1 clasa;

Incepand cu anul scolar 2004-2005, scoala functioneaza astfel:

-    Invatamant liceal, curs de zi: filiera tehhnologica, profil servicii(economic)-8 clase, profil tehnic(electrotehnica)-4 clase, profil resurse si protectia mediului(6 clase agricultura, 3 clase veterinar, 4 clase industrie alimentara, 3 clase ecologie si protectia mediului);

-    Invatamant liceal, curs seral: filiera teoretica (profil real, specializare stiinte ale naturii)- 4 clase

-    SAM, clasa a IX-a, domeniul mecanic- 2 clase, domeniul electric- 1 clasa, domeniul agricultura- 2 clase, domeniul textile-pielarie- 1 clasa, domeniul industrie-alimentara- 1 clasa, prelucrarea lemnului- 1 clasa

-    Scoala Profesionala, an III: electrician instalatii si echipamente electrice industriale 1 clasa, lacatus mecanic prestari servicii 1 clasa, macanic-auto 1 clasa, mecanic-agricol 1 clasa, tricoter-confectioner 1 clasa

 

Galerie foto