Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


 

Practica europeana pentru tranzitia de la scoala la piata muncii.

 

2020-1-RO01-KA116-078728

 

 

 

Proiectul"Practica europeana pentru tranzitia de la scoala la piata muncii" face parte din strategia de internationalizare a  activitatilor scolii noastre.

 

In cadrul acestui proiect vor fi implementate 4 stagii de practica cu o durata de 3 saptamani fiecare,in conditii reale de munca,pentru 40 de participanti inscrisi la profilul"servicii"in cadrul Liceului Tehnologic Bratianu.

 

In cadrul acestui proiect,dorim sa oferim si posibilitatea pentru doi profesori de practica,sa urmeze un stagiu de pregatire de 2 saptamani,in cadrul unui partener extern,unde vor observa cum se organizeaza si implementeaza stagiile de practica in conditii reale de munca.

 

 

 

Elevii participanti la mobilitatile proiectului sunt impartiti pe urmatoarele calificari:

 

 

 

- 10 participanti,inscrisi la scoala profesionala,clasa a X-a,calificarea"ospatar".

 

- 10 participanti,inscrisi la scoala profesionala,clasa a X-a,calificarea"mecanic auto".

 

- 10 participanti inscrisi in clasa a X-a,liceu,calificarea"industrie alimentara".

 

- 10 participanti inscrisi in clasa a XI-a,liceu,calificarea"tehnician in activitati economice".

 

 

 

Activitatile principale ale proiectului vor fi:

 

 

 

1.Managementul proiectului

 

2.Selectia participantilor.

 

3.Pregatirea participantilor inainte de realizarea mobilitatilor.

 

4.Realizarea mobilitatilor.

 

5.Validarea stagiiilor de practica si asigurarea transferului ECVET.

 

6.Asigurarea vizibilitatii proiectului.

 

7.Evaluarea proiectului.

 

8.Diseminarea rezultatelor proiectului.

 

9.Masurarea impactului proiectului si masuri de continuare a proiectului.

 

In cadrul proiectului vor fi organizate 4 fluxuri de mobilitate,fiecare flux avand 10 participanti si un profesor insotitor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

O1. Cresterea calitatii si volumului mobilitatilor de formare profesionala VET learners prin implementarea sistemului

 

ECVET pentru asigurarea transparentei, certificarii, validarii si recunoasterii rezultatelor invatarii dobandite de elevi la nivel european in scopul facilitarii integrarii acestora intr-un mediu economic multicultural.

 

O2. Consolidarea parteneriatelor intre Liceul tehnologic Bratianu si partenerii externi si schimb de bune practici in domeniul organizarii stagiilor de practica in conditii reale de munca.

 

O3. Asigurarea unei tranzitii de la scoala la locul de munca pentru participanti.

 

Participantii vor parcurge un program de practica in conditii reale de munca cu o durata de 6 ore zilnic de luni pana vineri.

 

Validarea competenţelor dobandite se va realiza prin verificarea certificatului Europass sa aiba trecute toate activitatile implementate,toate competentele dobandite de participanti pe durata mobilitatii.Va fi verificat certificatul Europass sa aiba

 

toate semnaturile si va fi inregistrat acest document in registrul institutiei de trimitere.In ultima zi de mobilitate va avea loc evaluarea finala a participantilor.Evaluarea finala se va realiza prin proba practica.Fiecare participant va demonstra

 

practic in fata comisiei de evaluare o activitate insusita pe durata mobilitatii.

 

Rezultatele proiectului vor fi:

 

- 4 stagii de practica pentru 40 de participanti.

 

- participarea a 2 profesori de practica la un stagiu de formare profesionala cu o durata de 2 saptamani.

 

- 2 conferinte de diseminare si valorizare a rezultatelor proiectului.

 

-4 seminarii-dezbatere.

 

- pagina de web a proiectului.

 

Mobilitatile implementate in proiect vor fi si exemple de bune practici pentru alte scoli VET ce vor dori sa se implice in proiecte de mobilitate internationala.

 

 

 

SELECTIE:

 

 

 

In perioada 15.02.2021- 15-03.2021,are loc inscrierea elevilor pentru participarea la proiectul de mobilitate“Practica europeana pentru tranzitia de la scoala la piata muncii”.

 

2020-1-RO01-KA116-078728

 

 

 

 Criterii de selectie:

 

-          - elevi inscrisi in clasa a XI-a,profil servicii,calificarea"tehnician in activitati economice".

 

- elevi inscrisi in clasa a X-a,calificarea"tehnician in industrie alimentara".

 

- elevi inscrisi in anul 2 la scoala profesionala,calificarile"ospatar" si "mecanic auto".

 

- numar proportional de fete si baieti.

 

- stare de sanatate buna,dovedita prin adeverinta medicala apt sanatos.

 

- comportament adecvat in scoala,fara note scazute la purtare si fara mai mult de 5 absente

 

nemotivate.

 

- sa aiba acordul scris al parintilor

 

- capabil de a lucra in conditii reale de munca intr-un mediu intercultural si competitiv.

 

- cunoaserea la nivelul A2 limba engleza sau limba partenerului.

 

- dosar complet de candidatura.

 

Dosarul de selectie va cuprinde documentele:

 

-          Cerere de inscriere

 

-          CV in format European

 

-          Scrisoare de motivatie

 

-          Copie CI

 

-          Recomandare diriginte

 

-          Adeverinta medicala,apt sanatos

 

-          Adeverinta elev cu specificarea clasei,specializarii.

 

- Acord parinte/tutore legal de participare la mobilitate.

 

 Dosarele de selectie se vor depune la cabinetul de proiecte in fiecare zi intre orele 10.00-13.00

 

In data de 9 Aprilie 2021,incepand cu ora 10.00 are loc selectia participantilor pentru proiectul“Practica europeana pentru tranzitia de la scoala la piata muncii.

 

Selectia participantilor are loc la la laboratorul de infromatica,parter Corp B din cadrul Liceului Tehnologic”Bratianu”

 

Probele de concurs:

 

- test scris de cultura generala si despre programul Erasmus+: 20% din nota finala.

 

- proba practica de identificare a abilitatilor practice:40% din nota finala.

 

- interviu unde vor fi verificate abilitatile de comunicare in limbi straine,adaptabilitatea,personalitatea candidatului cu o pondere de 40% din nota finala. 

 

Bibliografie:

 

-          Wikipedia_Portugalia/Spania

 

-          Ghidul Programului Erasmus + 2020.

 

-          Modulul de practica specific calificarilor candidatilor.